Τriplex - υπερηχος καρδιας

Με τη βοήθεια των υπερήχων καθίσταται δυνατή η απεικόνιση της καρδιάς και των μεγ

Τriplex - υπερηχος καρδιας

Με τη βοήθεια των υπερήχων καθίσταται δυνατή η απεικόνιση της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, η εκτίμηση της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου, της ακεραιότητας και λειτουργικότητας των καρδιακών βαλβίδων, της απεικόνισης της αιματικής ροής εντός των καρδιακών κοιλοτήτων και της διάγνωσης και παρακολούθησης διαφόρων νοσημάτων όπως μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, μεσοκολπικές και μεσοκοιλιακές επικοινωνίες, περικαρδίτιδα, στεφανιαία νόσος.

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται
Η εξέταση ειναι διαθέσιμη στα εξής διαγνωστικά εργαστήρια :
Foto

EUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Πολυτεχνείου 31

Διαβάστε Περισσότερα