Προσφορες

Πακέτα προσφορών για εξετάσεις

CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 1

Τ3 - Τ4 - ΤSH
ANTI-TG
ANTI-TPO

Τιμή Πακέτου : 18 Euro

CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 2

FΤ3 - FΤ4 - ΤSH
ANTI-TG
ANTI-TPO

Τιμή Πακέτου : 25 Euro

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Τιμή Πακέτου : 15 Euro


DEXA(ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ)

ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ

Τιμή Πακέτου : 30 Euro

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΣΑΚΧΑΡΟ - ΟΥΡΙΑ - ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΚΑΛΙΟ - ΝΑΤΡΙΟ

Τιμή Πακέτου : 15 Euro

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ - ΟΥΡΙΑ - ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL - LDL
TEST PAP

Τιμή Πακέτου : 30 Euro


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)

Τιμή Πακέτου : 15 Euro

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ (ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Τιμή Πακέτου : 40 Euro

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ - ΟΥΡΙΑ - ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL - LDL
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)

Τιμή Πακέτου : 30 Euro


ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
FREE PSA
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Τιμή Πακέτου : 27 Euro

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

HIV ½
VDRL

Τιμή Πακέτου : 8 Euro

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Τιμή Πακέτου : 35 Euro


ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL - LDL

Τιμή Πακέτου : 10 Euro

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ - ΟΥΡΙΑ - ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL - LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT - SGPT

Τιμή Πακέτου : 30 Euro

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Τιμή Πακέτου : 60 Euro


ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Τιμή Πακέτου : 50 Euro

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ (ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙA
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Τιμή Πακέτου : 45 Euro