Ισολογισμοι

Διαβάστε τους ισολογισμούς της Euromedica

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών

Οπως κάθε μεγάλη εταιρεία, έτσι και η Euromedica υποχρεούται δια νόμου να δημοσιοποιεί τους οικονομικούς της ισολογισμούς για κάθε έτος.
Κάθε ισολογισμός δημοσιεύεται σε 2 διαφορετικές μορφές :

  • Σε μορφή Excel
  • Σε μορφή PDF σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές