Ηλεκτροκαρδιογραφημα

Πρόκειται για την απλούστερη και βασικότερη εξέταση για τον έλεγχο της καρδιακής

Ηλεκτροκαρδιογραφημα

Πρόκειται για την απλούστερη και βασικότερη εξέταση για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας.

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται
Η εξέταση ειναι διαθέσιμη στα εξής διαγνωστικά εργαστήρια :
Foto

EUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Πολυτεχνείου 31

Διαβάστε Περισσότερα