Εξετασεις

Χρήσιμες πληροφορίες για τις διεξαγώμενες εξετάσεις στα διαγνωστικά εργαστήρια Euromedica

Εξετάσεις που διεξάγονται στα διαγνωστικά εργαστήρια Euromedica


Πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε εξέτασης είναι απαραίτητο να γνωρίζετε:

 • Η αξονική τομογραφία είναι μία εξέταση η οποία βασίζεται στη εκπομπή ακτίνων Χ. Επομένως σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης θα πρέπει να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ την γραμματεία ή το ειδικευμένο προσωπικό του τμήματος εφόσον παραλείψατε να το κάνετε κατά τη διάρκεια προγραμματισμού της εξέτασης.
 • Είναι απαραίτητο να προσέρχεστε 20 λεπτά πριν την ώρα που είναι προγραμματισμένη η εξέταση προκειμένου να υπάρχει χρόνος για τη διευθέτηση λογιστικών – διαδικαστικών θεμάτων.
 • Ειδικότερα αν κάποια από τις εξετάσεις που έχετε να υποβληθείτε είναι αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας θα πρέπει να προσέρχεστε μία ώρα πριν την εξέταση προκειμένου να σας χορηγηθεί ειδικό διάλυμα γαστρογραφίνης για τη σκιαγράφηση των ελίκων του εντέρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί ο ακτινολόγος να μελετήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή της κοιλιάς.
 • Θα πρέπει να προσκομίζετε προηγούμενες εξετάσεις (αξονικές ή μαγνητικές) για σύγκριση. Σε περίπτωση που οι προηγούμενες εξετάσεις έχουν γίνει στο τμήμα μας (από το 2009 και μετά) δεν χρειάζεται να προσκομιστούν δεδομένου ότι βρίσκονται αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου.
 • Σε κάποιες εξετάσεις (όπως αυτές που γίνονται στο πλαίσιο παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών) θα πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδικό φάρμακο (ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο) για τη σκιαγράφηση των εσωτερικών οργάνων και των αγγείων. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί ο ακτινολόγος να μελετήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την εξέτασή σας.
 • Σε περίπτωση που έχετε ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγηθείσα χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου (όπως σε αξονική τομογραφία ή ενδοφλέβια πυελογραφία) ή έχετε ιστορικό αλλεργιών, πριν τον προγραμματισμό της εξέτασης θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα σας δοθούν οδηγίες αντιαλλεργικής προετοιμασίας. (έντυπο αντιαλλεργικής προετοιμασίας).
 • Σε περίπτωση που είστε άνω των 70 ετών είναι απαραίτητο να προσκομίσετε πρόσφατο (έως 1 εβδομάδος) βιοχημικό έλεγχο όπου αναγράφεται η τιμή ουρίας και κρεατινίνης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είστε διαβητικός και λαμβάνεται φάρμακα.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνεται φάρμακα όπως Glucophage, θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης, για να σας δοθούν ειδικές οδηγίες για τη λήψη του φαρμάκου την ημέρα της εξέτασης.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας.
 • Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος.

Μαγνητικός Τομογράφος

Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία βασίζεται στη λειτουργία του μαγνητικού πεδίου. Συνεπεία αυτού είναι δυνατόν κάποιοι ασθενείς να μη μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία (όπως σε ασθενείς όπου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης). Γι αυτό και πριν τη εξέταση όλοι όσοι πρόκειται να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που βοηθάει στον εντοπισμό ατόμων για τα οποία αντενδείκνυται η μαγνητική τομογραφία (έντυπο αντενδείξεων). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα η εξέταση να πραγματοποιηθεί με νάρκωση παρουσία αναισθησιολόγου. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται επικοινωνία από πριν με την γραμματεία του τμήματος. Ακόμα, διενεργούνται όλες οι συμβατικές εξετάσεις (όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, μυοσκελετικού συστήματος και αρθρώσεων, κοιλίας κτλ) αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί σήμερα μία καθιερωμένη απεικονιστική μέθοδο για τη διερεύνηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην εκτίμηση των νευρολογικών παθήσεων και των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος ενώ συνεχώς κερδίζουν έδαφος νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στη διερεύνηση των αγγείων, της καρδιάς και άλλων ανατομικών δομών. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει λεπτομερή ανατομική πληροφορία, τόσο των φυσιολογικών όσο και των πασχόντων ιστών ενώ, ορισμένες εκ των νεότερων προηγμένων εφαρμογών της, προσθέτουν επιπλέον λειτουργική πληροφορία. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ενίοτε καθοριστικά για την ορθή διάγνωση ώστε να ακολουθήσει η ανάλογη θεραπευτική αγωγή. Η ακριβής χαρτογράφηση των ιστών έχει ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών, αλλά και στην επανεκτίμησή τους για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Λόγω της έλλειψης ιονίζουσας ακτινοβολίας, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς νεαρής ηλικίας, ειδικά όταν απαιτείται παρακολούθηση με τακτικό επανέλεγχο. Η μαγνητική τομογραφία επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα, τα οποία δε δύνανται να υποβληθούν σε αξονική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, λόγω αλλεργίας στο ιώδιο ή λόγω επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας. Τα χρησιμοποιούμενα στη μαγνητική τομογραφία σκιαγραφικά μέσα (ενώσεις του γαδολινίου) δεν είναι νεφροτοξικά ενώ οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες και κατά κανόνα ήπιες.

Υπέρηχοι

Το υπερηχογράφημα σήμερα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους στη σύγχρονη ιατρική πράξη. Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι, ότι είναι ασφαλής, ανώδυνη, γρήγορη και το βασικότερο ότι δε χρησιμοποιεί ακτινοβολία, σε αντίθεση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους. Επιπλέον, είναι μια ακίνδυνη και χωρίς μεγάλο κόστος διαγνωστική μέθοδος. Σήμερα, τα τελευταίας γενιάς μηχανήματα παράγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε τη διάγνωση σε ένα πλήθος από παθολογικές οντότητες, ενώ ταυτόχρονα βρίσκουν εφαρμογή στη μελέτη οργάνων και αγγείων, που παλαιότερα δεν ήταν εφικτή. Οι εξετάσεις εκτελούνται αποκλειστικά από ιατρούς ακτινοδιαγνώστες, που είναι εξειδικευμένοι στη μέθοδο των υπερήχων.

Ακτινογραφίες

Όλες οι ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα και είναι στη διάθεση των ιατρών ανά πάσα στιγμή, για ανάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την ανάγκη διακίνησης εκτυπωμένων φιλμς. Οι εκθέσεις των ακτινολογικών διαγνώσεων καταχωρούνται επίσης ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς. Οι εξωτερικοί ασθενείς λαμβάνουν εκτυπώσεις των εικόνων και των διαγνώσεων, καθώς και ψηφιακό δίσκο τύπου CD/DVD, όπου έχουν εγγραφεί οι ψηφιακές εικόνες των εξετάσεών τους. Οι ψηφιακές εικόνες των ακτινολογικών εξετάσεων αποθηκεύονται αναλλοίωτες στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος. Πλεονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης
 • Σχεδόν εκμηδενίζει τα τεχνικά σφάλματα των ακτινογραφικών λήψεων και την ανάγκη συχνών επαναλήψεων
 • Μειώνει την ακτινική επιβάρυνση των εξεταζομένων
 • Εξασφαλίζει τη διατήρηση διαγνωστικών εικόνων (παραμένουν αναλλοίωτες)
 • Προσφέρει ταχεία και ευχερή πρόσβαση στα διαγνωστικά δεδομένα από τους παραπέμποντες/θεράποντες ιατρούς ακόμη και εξ’ αποστάσεως με ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο.